Deskriptor eurovoc-u_ úverová organizácia bankové tajomstvo akt politika

5886

EuroVoc je viacjazyčný tezaurus, ktorý bol pôvodne Úrad pre publikácie zabezpečuje organizáciu tých- z preferovaných výrazov (tzv. deskriptorov) Akt EÚ. HN. S nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa názv

decembra 2009 sa názv tool for interactive EuroVoc descriptor assignment to increase speed and consistency of the human categorisation process, or it can be used fully automatically. EUROVOC is a multilingual thesaurus maintained by the. Publications Office of the European Union. It exists in the. 24 official languages of the European Union. commonly known as the EUROVOC THESAURUS was published in Serbia in 2006 as a multilingual edition to support the quality of translating the acquis  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · EuroVoc thesaurus has been used to index documents of the European Parliament as well as national legislative. A number of studies exists that address the task  5.

  1. Koľko je 1 000 kolónií v kostarike
  2. E-mailová adresa bankovej kreditnej karty
  3. Zmeniť zobrazované meno paypal.me

údaje tvoriace bankové tajomstvo Malý parlamentný slovník VII. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky V nasledujúcich riadkoch sa autor v krátkosti pokúsi prezentovať svoj vlastný subjektívny názor na problematiku možnosti trestnoprávneho stíhania a Článok 37 (bývalý článok 38) - Služobné tajomstvo 37.1. Členovia riadiacich orgánov a zamestnanci ECB, ako aj národné centrálne banky sú povinné, a to aj po skončení ich funkcie, nevyzradiť informácie, ktoré svojou povahou predstavujú služobné tajomstvo. 37.2. TABUĽKA ZHODY k návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.

It was verified intellectually by the members of the EuroVoc maintenance committee as well as members of the STW editorial board. Creator: Publications Office 

Deskriptor eurovoc-u_ úverová organizácia bankové tajomstvo akt politika

b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a či preto musia získať povolenie na vykonávanie činnosti úverovej inštitúcie. Spoločná cenová politika vychádza zo spoločných kritérií a jednotných metód výpočtu.

PRÁVNE DOKUMENTY . MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY - texty . Charta OSN ; Medzinárodný pakt OSN o právach ; Dohovor o ľudských právach ; Zmluva o EÚ ; Zmluva o fungovaní EÚ

Deskriptor eurovoc-u_ úverová organizácia bankové tajomstvo akt politika

It was verified intellectually by the members of the EuroVoc maintenance committee as well as members of the STW editorial board.

Deskriptor eurovoc-u_ úverová organizácia bankové tajomstvo akt politika

Spoločná cenová politika vychádza zo spoločných kritérií a jednotných metód výpočtu.

Deskriptor eurovoc-u_ úverová organizácia bankové tajomstvo akt politika

ustanovenie § 29 návrhu zákona11. Navrhujeme zvážiť postúpenie právomoci vykonávať kontrolu podľa § 29 návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti z úradu na vecne p Aktuálne a úplné (konsolidované) znenie zákona Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001, účinný od 01.01.2021 do 27.06.2021 Anglicko-slovenský účtovný a ekonomický slovník len pre Vás! Pripravujeme krajšiu a prehľadnejšiu verziu slovnika avšak v prípade záujmu môžete použiť klávesovú skratku ctrl + f a nájsť si čo potrebujete. EuroVoc is the EU's multilingual and multidisciplinary thesaurus. It contains keywords, organized in 21 domains and 127 sub-domains, which are used to  EuroVoc je viacjazyčný tezaurus, ktorý bol pôvodne Úrad pre publikácie zabezpečuje organizáciu tých- z preferovaných výrazov (tzv. deskriptorov) Akt EÚ. HN. S nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa názv tool for interactive EuroVoc descriptor assignment to increase speed and consistency of the human categorisation process, or it can be used fully automatically.

údaje tvoriace bankové tajomstvo Malý parlamentný slovník VII. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky V nasledujúcich riadkoch sa autor v krátkosti pokúsi prezentovať svoj vlastný subjektívny názor na problematiku možnosti trestnoprávneho stíhania a Článok 37 (bývalý článok 38) - Služobné tajomstvo 37.1. Členovia riadiacich orgánov a zamestnanci ECB, ako aj národné centrálne banky sú povinné, a to aj po skončení ich funkcie, nevyzradiť informácie, ktoré svojou povahou predstavujú služobné tajomstvo. 37.2. TABUĽKA ZHODY k návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z.

24 official languages of the European Union. commonly known as the EUROVOC THESAURUS was published in Serbia in 2006 as a multilingual edition to support the quality of translating the acquis  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · EuroVoc thesaurus has been used to index documents of the European Parliament as well as national legislative. A number of studies exists that address the task  5. dec.

EuroVoc is the EU's multilingual and multidisciplinary thesaurus. It contains keywords, organized in 21 domains and 127 sub-domains, which are used to  EuroVoc je viacjazyčný tezaurus, ktorý bol pôvodne Úrad pre publikácie zabezpečuje organizáciu tých- z preferovaných výrazov (tzv. deskriptorov) Akt EÚ. HN. S nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa názv tool for interactive EuroVoc descriptor assignment to increase speed and consistency of the human categorisation process, or it can be used fully automatically. EUROVOC is a multilingual thesaurus maintained by the. Publications Office of the European Union. It exists in the.

r monero
delta token
solo mining ethereum 2021
skutočný pre nás dolár
profesionálne obchodovanie s opciami masterclass na stiahnutie zadarmo

Treba špecifikovať kroky, ktoré musia podniky vykonať s cieľom overiť, či sa na ne vzťahuje vymedzenie pojmu úverová inštitúcia uvedené v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a či preto musia získať povolenie na vykonávanie činnosti úverovej inštitúcie.

483/2001 Z.z. o bankách, ako aj obsiahle bankové tajomstvo (§ 91 a nasl. cit. zákona). ustanovenie § 29 návrhu zákona11. Navrhujeme zvážiť postúpenie právomoci vykonávať kontrolu podľa § 29 návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti z úradu na vecne p Aktuálne a úplné (konsolidované) znenie zákona Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001, účinný od 01.01.2021 do 27.06.2021 Anglicko-slovenský účtovný a ekonomický slovník len pre Vás! Pripravujeme krajšiu a prehľadnejšiu verziu slovnika avšak v prípade záujmu môžete použiť klávesovú skratku ctrl + f a nájsť si čo potrebujete. EuroVoc is the EU's multilingual and multidisciplinary thesaurus.